Minus One zelf

Minus One is een open huis waar elke jongere zich thuis kan voelen, durft te experimenteren en zich kan ontplooien in zijn of haar interesses en talenten.

 

Als jongerencultuurcentrum in volle bloei, transformeren we een polyvalente fuifzaal om tot een epicentrum van Gentse jeugdcultuur. Minus One ondersteunt jongeren die een event willen organiseren, iets uit de grond stampen, jongeren die een ontmoetingsplek zoeken, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon een gek idee hebben. De unieke locatie in het Rabotpark in de zeer diverse buurt van Rabot-Blaisantvest is een belangrijke troef die aansluit bij onze visie om te streven naar een heterogene mix van verschillende vormen van jongerencultuur.

Jobomschrijving 

Je bent het aanspreekpunt voor het project Rabotage. Samen met je collega’s en de projectpartners zet je Minus One verder op de kaart als aanknopingspunt voor jongeren met ondernemingszin.

Je bent verantwoordelijk voor twee atelierwerkingen in de week. Je geeft impulsen en zoekt naar jongeren die dit verzelfstandigen. Je bouwt hierrond een vrijwilligerswerking.

Je organiseert mee aan het buurtfestival en werkt hiernaartoe met jongeren uit wijk.

Je bouwt de instuif op vrijdagavond mee uit en werkt projectmatig met de aanwezige jongeren.

Je onderhoudt het netwerk met Haven coöperatie en het ondernemend ecosysteem in Gent en onderzoekt welke rol je project hierin de komende jaren kan opnemen.

Je verzorgt de communicatie over het project naar je collega’s, partnerorganisaties, jongeren en de buitenwereld.

Je bouwt aan een relevant netwerk voor ondernemende jongeren, met aandacht voor innovatieve en duurzame ideeën. Je coacht jongeren in hun zaak.

Je ondersteunt de algemene werking waar nodig en doet af en toe eens een permanentie van een event.

Je bouwt mee aan Minus One als jongerencultuurcentrum in Gent en werkt mee aan een nieuwe visie rond jeugdwerk.

Profiel

Je bent enthousiast en gedreven: je legt snel contacten en kan wervend communiceren.

Je bent gebeten door ondernemen, zowel door het creëren van economische kansen als het tonen van maatschappelijk initiatief.

Je bent creatief en denkt out of the box.

Je kan jongeren coachen in de uitwerking van hun eigen idee.

Je bent bereid om soms ‘s avonds en in het weekend te werken

Je kan zelfstandig plannen en werken en neemt graag initiatief.

Je hebt aandacht voor participatie en diversiteit.

Je hebt voeling met de Rabotwijk, relevante ervaring met buurtgerichte en/of jongerenprojecten, jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Je kan verslagen maken, je project voorstellen, communiceren naar externen.

Als betrokken collega voel je je snel thuis in de participatieve structuur en missie van Minus One.

Diploma niet vereist, rijbewijs een pluspunt.

Aanbod

Wij bieden een open bedrijfscultuur in volle bloei. Je komt terecht in een jong team van 4 collega’s, sporadisch aangevuld met freelancers. Je krijgt in deze dynamische werkomgeving de kans om mee je stempel te drukken op een groeiende organisatie. Kantoorruimte dicht bij het centrum van Gent.

 

Wij bieden een deeltijdse job (0,8 VTE) van onbepaalde duur. PC 329, barema B1c, relevante anciënniteit is te bespreken. Onkostenvergoeding en vergoeding woon-werkverkeer worden voorzien. Een gevarieerde functie in een organisatie die aandacht heeft voor een gezonde en veilige werkomgeving met ontwikkelingskansen voor iedereen. Indiensttreding bij voorkeur in augustus.  

 

Minus One wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Etnisch/culturele minderheden worden aangemoedigd te solliciteren. Kandidaten worden uitgenodigd op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of gender.

Procedure

Vul het formulier in dat je hier kan vinden en stuur het voor 30 juni door naar werk@minus-one.be

We werken met een uniform invulformulier, gelieve geen cv meer toe te voegen.

 

Indien je geselecteerd bent, krijg je ten laatste 5 juli van ons een telefoontje. De andere kandidaten krijgen een mail. Indien je graag feedback wenst, kan je dit schriftelijk opvragen.

 

De gesprekken gaan door op dinsdag 9 juli in Minus One, Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent.

Contact Céline De Coninck, 0476/305.263

© Minus One

© Minus One

© Minus One

© Minus One

© Minus One